Sophia - Ett meddelande från stjärnorna

Kungsblå och guld tar dig med på en resa in i ditt innersta som du inte trodde var möjligt. En ny känsla av balans!

Övervinn de hinder där samarbete är grunden för resolution, snarare än konfrontation. Släpp den inre kampen och en större bild avslöjas. Klarhet kommer i förhållande till den visdom som finns djupt inom dig. Ett meddelande från stjärnorna, Pandoras ask öppnas och du får uppleva all din gudomlighet – din skattkista – ditt inre guld!

Vi kan bära på emotionella problem som gör att djupa rädslor blockerar oss från att inte lita på vår egen intuition, det är då det uppstår en inre kamp. Vi kan möta den i det yttre och det går inte ihop i vårt inre för vi vågar inte lita till oss själva av olika anledningar. Vi kan då välja att anta utmaningen och möta rädslorna, vi frigör då oss själva, vi läker oss och finner balansen, samarbete istället för kamp. Vi får tillgång till inre mystik baserad på inre visdom - upplevd kunskap.

Du öppnar upp ditt inre seende, du litar på din intuition, du värdesätter dig själv!

Den inre visdomen hjälper oss att se vårt inre guld, det som finns djupt inom oss. Ibland förnekar och dömer vi oss själva, vi kanske inte vågar tro på att vi är värda all den rikedom som finns gömd djupt inom oss alla. Av olika anledningar stänger vi av oss själva och börjar tro på en falsk sanning – illusionen om att vi inte skulle vara värda. Var kommer den sanningen ifrån?

Illusionen kan uttrycka sig som att man känner att det är inte så noga med en, eller dålig självkänsla.

När vi släpper taget om den gamla illusionen så läker vi sår vilket gör att vi kommer i balans och vi litar på vår intuition, vi står i vår egen kraft för vi vet att vi är ovärderliga!

Obalanser kan uttryckas som:

 • huvudvärk
 • ångest
 • flyktkänslor
 • tycker inte man är värd något
 • känner sig nedtryckt
 • förvirring
 • svårt att fokusera
 • svårt att andas ner i magen
 • litar inte på sig själv eller någon annan
 • kan påverka menstruation, uteblir eller oregelbunden,
 • ilska, trötthet, kan komma om man inte litar på sin egen intuition, visdom