The feminine essence


Kärlek i den nya tidsåldern!

Upplev den klara/rosa färgens vibrationer som tillsammans blir ljusrosa, essensen som tar dig med på en resa in dig själv där du finner dig själv, Du säger Ja till dig själv! 

Du finner styrka, trygghet, & mod, 

Du kan ryta ifrån som ett lejon på ett ödmjukt sätt, du markerar och sätter gränser

Att vara öppen och sårbar är en styrka, att ha förståelse och medkänsla – att acceptera sig själv fullt ut!

Rosa brukar man säga är den villkorslösa kärleken och den omhändertagande, tillit, ger näring och värme, lyssnar, är ödmjuk, allt som den underbara feminina energin står för!

Ibland kan man komma ifrån sig själv, och man kan bära på en oro som man inte vad den handlar om, kanske är den inte ens din egen. Att läka sår, bli medveten gör att du kan skapa förändring i det som obalanserna i den rosa färgens helande energier kan hjälpa dig med, 
Obalanser kan handla om att:

 • du har brist på självacceptans
 • du har tappat hoppet
 • du är godtrogen
 • du lever i en illusion
 • du är inte grundad
 • brist på självkärlek
 • överbeskyddar
 • bär på ilska
 • ger för att få
 • kvävande kärlek
 • svårt att sätta gränser
 • offermentalitet