The power of love

Den röda färgens vibrationer tar med dig in i djupet av dig själv och fyller dig med kraft, energi, passion för livet!

Tryggheten kommer, du lär känna dina rötter, ditt arv, du känner förbindelsen med jorden, du formar din bas – plattform som du vill att den skall vara. Du kan njuta av kärleken till dig själv och livet!

Förening mellan den maskulina och feminina, den feminina intuitionen och den maskulina analytiska.

Vi kan uppleva ensamhet, vilket kan handla om att vår manliga och kvinnliga sida är separerade, andra känslor som vi kan uppleva är att vi känner oss utanför.

När vi öppnar upp för att ta emot så välkomnar vi förening istället för separation!

Det finns fler saker som gör att vi kan bära på obalans i den röda färgen, de kan ge uttryck som gör att du känner:

 • ilska
 • trötthet
 • inga pengar
 • svårt att njuta
 • stress
 • ha begär
 • rotlöshet
 • ego
 • ingen trygghet
 • känner bitterhet
 • frustration
 • dig avstängd från livet