Aura-Soma Färgernas helande energier


Se ljuset inom dig, se dina fantastiska egenskaper, potentialer, allt det där unika som bara du är!
 Vi är alla här på jorden för att stråla vårt eget ljus, att vara dom vi är!
Vi bär alla på en egen skatt, en unik essens, Aura-Soma kan hjälpa dig att spegla Din unika essens!


Aura-Soma skapades av engelskan Vicky Wall som levde mellan 1918 – 1991. Från tidig barndom kunde hon se färgerna i människors aura och fick under hela sitt liv, träning i att använda sin växande förmåga att hela. Från sin far fick hon kunskaper om örtmedicin och hon arbetade som naturapotekare tills hon på mitten av 1970-talet blev blind.

Mitt under en krisvecka, 1983, då det var mycket stress, sökte hon inre frid och i meditation hörde hon en röst som manade ”Dela vatten mitt barn, dela vatten” Hon gick ner till köket, där hon hade örter och gjorde sin första flaska. Där och då visste hon inte riktigt vad syftet var med oljan, men hon lärde sig snart att hennes vackra oljor visade sig ha helande egenskaper och Vickys livsverk Aura-Soma var fött.

Så genom sitt högre jag, fick hon vägledning att skapa dessa helande oljor i olika färger som vi nu har äran att ta del av.

Grunden i Aura-Soma är tvådelade balansflaskor, som består av olja och källvatten i olika färger. Färgerna kommer från örter, blommor, kristallenergier och källvatten. De är ekologiskt odlade och utan tillsatser.

När vi smörjer oljan på kroppen så uppstår vibrationer, det är cellerna som börjar att vibrera. Det är information som går in i kroppen vilket gör att vi blir mer klara och balanserade i hela kroppen.

Pomandrar används för att skydda och hela auran samt hjälper oss att hålla vår inre balans i olika situationer. De innehåller helande örter, blommor och kristallenergier.

Quintessenser har skapats genom högre inspiration och vägledning för att återinföra den uråldriga kunskapen om ”de heliga dofterna”. De ökar den inre kommunikationen och förståelsen för vem du verkligen är. De innehåller örter, blommor, kristallenergier och källvatten.

Färgkombinationerna söker upp våra ”blinda fläckar” och gör oss medvetna om var problemet ligger. 
Vi kan bryta mönster, hela trauman, sår från det förflutna och i detta liv. 
Under gamla känslor och hinder ligger en större glädje,
 
en större styrka, våra förmågor och kunskaper som bara väntar på att bli använda. 
Genom ditt eget val av färger förstärks din medvetenhet om dig själv och ditt eget ansvar för de utmaningar du möter i livet. 
Du hittar nycklar till dig själv!