Personuppgiftsbehandling 


Från och med 25 maj 2018 har vi en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR.

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Personuppgiftbehandling

Företaget Jeanette Mård har en sekretesspolicy för att värna om din integritet. Det för ditt bästa, att du skall känna dig trygg med information som företaget samlar in, och hur den hanteras och skyddas.

För att kunna erbjuda de tjänster som Jeanette Mård tillhandahåller med sin service så samlar hon in och lagrar dina personuppgifter som en del av hennes verksamhet.

Det är också viktigt att du känner att Jeanette gör det med respekt för din integritet och att du också är medveten om dina rättigheter gentemot företaget.

Vem hanterar mina uppgifter?

Personuppgifter som företaget Jeanette Mård samlar in om dig som privat person eller företagskund används endast av henne, mailleverantör och det företag som Jeanette använder sig av för att skriva nyhetsbrev.
Det innebär att de får tillgång till ditt namn och mailadress.

Vid betalning av företagets tjänster så används swish eller bankgiro, då blir banken tredje part.

Vilka uppgifter samlas in?
 
Information som samlas in är namn, telefonnummer, e-mail och kursanmälningar.
 
Journal – förs det?
 
Företaget för ingen journal men kan ibland behöva skriva anteckningar beroende på vilken tjänst du har behov av.

Dessa anteckningar är för ditt bästa samtidigt som det ger Jeanette en möjlighet att förstå dina behov i den situation du befinner dig i och utifrån det kan hon ge dig den bästa möjliga hjälpen.

Du kan när som helst be om att få dem. Den dagen du slutar som kund makuleras de av företaget om inte det är så att du själv vill ha dem.
 
Hur hanteras foton?
 
Foton hanteras på så sätt att företaget ber alltid om lov innan bilder läggs ut på internet som Facebook, Instagram och du har alltid rätt att säga nej.
 
Nyhetsbrev – vad innebär det?
 
Företaget skickar ut nyhetsbrev med vad som händer i företaget. Du väljer själv om du vill ta del av det och du har rätt att säga nej om du ej vill ha brevet och tas då därmed bort från listan.
 
Hur länge sparar företaget mina uppgifter?
 
Så länge som det behövs beroende på vilken tjänst du använder dig av ifrån företaget. Den dagen du slutar som kund så tas dina uppgifter bort och du har själv rätt att få utdrag på de uppgifter som behandlas av företaget.
 
Vill du veta mer?
 
Om du har frågor om hur företaget hanterar dina personuppgifter eller om du vill ändra på några uppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till företaget via e-mail: jeanette@jeanettemard.se
 
Du kan läsa mer om denna lagstiftning på www.datainspektionen.se